UbarskIT
System & Webdesign

System & webdesign

Informationshantering - systemutveckling

Dina önskemål sammanställs och utvecklas till en användbar tillämpning. Jag projekterar och utvecklar system; designar databasen och tillämpningen. Dina önskemål är alltid min utgångspunkt vid utvecklingen och vi utvecklar tillsammans med Dig!

Webdesign

Du vill ha nya hemsidor eller vidareutveckla dina webbsidor. Du vill markandsföra och informera om produkter, tjänster eller projekt. Du vill ägna dig åt det du är bäst på - din affärside, projekt, hobby, hantverk eller idrott. Jag designar och skapar webbsidorna åt Dig. Och om du så önskar, översätter jag sidorna på finska. Du behöver bara bidra med dina egna önskemål till innehållet på hemsidan.

Du har önskemål, idéer eller bara en tanke.
Du är välkommen att ringa eller skicka e-post.
Jag hjälper dig med systemutveckling och webdesign.

 


Datum
Bilder om hemsidor
UbarskIT
System & Webdesign


Kontakt
Skicka e-post eller ring.