UbarskIT
System & Webdesign

Systemutveckling

Jag hjälper Dig med informationshanteringen; utvecklar och designar. Jag bygger upp tillämpningar och designar hemsidor utifrån Dina önskemål till en fungerade helhet. Vi följer utvecklingen inom IT och utvecklar i nära samarbete med dig så att både din och min kunskap, erfarenhet och idéer skapar nytta och nöje för Dig och er verksamhet.

IT-kompetens

UbarskIT kan erbjuda kunder en samlat kompetens och över tio års erfarenhet av systemutveckling.

Jag har utvecklat tillämpningar från insamling av önskemål/krav via databasdesign och programmering till det användbara systemet. Och har utbildat användarna vid införandet av system.

Jag har utvecklat och kundanspassat system bl.a. inom löneadministration, förrådssystem, planering av underhåll i industrin, personaladministration och bryggor till för- och eftersystem inom ovannämda områden. Vidare har jag utvecklat tillämpningar inom projektplanering, företagshälsovård och arkivdokumenthanteringen. Senast har jag skpat olika webbtillämpningar.

Jag har utbildat företagare, kommunpersonal och studerade i datorkunskap.

Höstbild

Reflektioner

Registrerade min enskilda firma UbarskIT 2002.

Systemutveckling sker i nära samarbete med användare/kunder. Som utvecklare har jag arbetat med flertal företag och projekt och utvecklat flertal webbsidor och system.

Idag vill jag använda den erhållna kompetensen för att utforma system och webbsidor, som är användbara, motsvarar därmed sitt syfte och används.

Utvecklingscirkel

Utvecklingscirkel Informationsdesign och systemutveckling.

Utvecklingsvertyg och metoder

 • Utvecklingsmetoder såsom UML och RUP
      JSP, MBI- och Reflex verksamhetsanalys.
 • HTML och CSS, JavaScript PHP och MySQL
      samt VBScript för ASP- och ASPX-webbsidor
      mot ACCESS alt. Ms SQL-databas
 • Ms Visual FoxPro med databas
      Ms Visual Basic
 • Sibas på ND-datorer, DMS 1100 på Univac
      Cobol med relationsdatabas på AS400 datorer
      Fortran, Pascal, Basic och Mapper
      Auktoriserad Mimer konsult
UbarskIT
System & Webdesign

Huvudsaken är att man är gripen av livet, gripen av det de möjligheter man har och kan förverkliga ...
att arbeta och gå i nuet och allt som är gott och härligt, att man gör saker som är präglade av ens
vilja, tanke och känsla.  Citat av Carl Malmsten