• 2007 - 2008 Gjorde jag utbildningsmaterial om "software engineering" till Helia i Helsingfors. Skapade även hemsidor åt BUFAST AB i Bureå och EU-Krankonsluten AB.


• Våren 2006 utbildade jag lärare och skolornas personal i Haparanda både i datorkunskap och i ett kombinerat mail och kalendersystem
• 2005 - 2006 utbildade jag basårselever i datorkunskap vid Umeå Univeristet i Skellefteå. När BurePortalen ville byta webbhotell, anpassade jag sidorna till det nya hotellet samt förbättrades utseendet på portalen. Skapade webbsidor åt kanotisten Johannes Barsk och vidareutvecklade Byrå Bothnias sidor. Dessutom tog jag magisterexamen i informatik vid Umeå Universitet och hjälpte till i projekt inom turism och gränsöverskridande samarbete mellan Sverge och Finland
• 2003 - 2004 hade jag ett roligt uppdrag och tillverkade hemisdor för Hulkoffgården - Butiken på Landet. "Hemsidan är både teknisk och konstnärlig. Jag trivs med min hemsida" säger Pia Hulkoff.

• Från nov 2002 samarbetar UbarskIT och Byrå Bothnia AB. Utvecklad bl.a. hemsidor för Byrå Bothnia med både synliga och lösenordsskyddade sidor: kalender och fotoalbum. Byrå Bothnia är er samarbetspartner i utvecklingsfrågor. Företaget möjliggör en ständig utveckling, genom att utbilda kundens personal inom projektarbete, gruppsamverkan, ekonomi och marknadsföring.
• 2003 - sep 2004 hjälper jag Bure Arkiv med underhåll av dokumentarkivsystemet och webbsidor. Under 2002 arbetade jag i projektet och konstruerade ett databassystem för dokumentarkivet med syfte att underlätta sökningar i Bure Aktiebolags dokumentarkiv från 1796 till 1992. Utvecklade tillämpningen med funktioner för fritext- och avancerad sökning, katalogstruktur, placering i arkivlokal, flertal rapporter, utlåning av dokument samt funktioner för registrering av föremål och bilder.
Skapade även hemsidorna för Bure Arkiv projektet. Webbsidorna innehåller kataloginformation över dokument-arkivet, som omfattar 23 arkiv och drygt 5000 kapslar. "Ulla-Maija har med sitt gedigna systemkunnade och sin lyhördhet för kundens behov, på kort tid utvecklat ett databassystem för dokumenthantering, som rönt stort intresse från Näringslivsarkiv i Härnösand, Forskningsarkivet vid Umeå Universitet,Skellefteå Museum m fl." säger projektledaren.
• dec 2003 - juni 2004 • är jag engagerad i utvecklingen av webbsidor för BurePortal.
• Under 2002 erhöll jag datakurser för kvinnliga företagare. Innehållet på kursen var internetanvändling, office-paket, användning av bokföringsprogram, utrymme på datorn och vilka program behövs det i den egna firman. "Jag har fått ta del av de funderingar och förväntningar som jag hade. Tack för en mycket fri och harmonisk utbildning utfrån oss själva." säger Ulla på Ullas hemtjänstservice.
• 1995 - 2000 • Personaladministrativt system för personalchefer och -administratörer.
Tillverkade systemet under 1995 - 2000 och programmet används fortvarande år 2003. Systemet är gjort för att hantera personalfrågor: rekrytering, åldersstruktur, befattningar osv. Vidare kan programmet kopplas till word, excel, tidsystem och ett antal lönesystem. Skräddarsydde PA-systemet för Boliden och Skega utifrån varje användarens önskemål. Inspiratörer vid utveckling av det personaladminstrativa systemet var personal-administratörer, rekryterare och personalchefer.